EETUn kannanotto marraskuu 2017

EETU:n syyskokouksen kannanotto:

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry pitää maakunnallisen demokratian kannalta erittäin tärkeänä, että maakuntiin tulevat lakisääteiset vanhusneuvostot saadaan kuntien vanhusneuvostojen ohella edustaviksi sekä aidosti vaikuttaviksi ja osallisiksi.

Maakunnallisilla vanhusneuvostoilla on oltava todellista vaikutusvaltaa. Niiden on voitava vaikuttaa ikääntyneen väestön kannalta keskeisissä asioissa jo varhaisessa suunnittelun ja valmistelun vaiheessa, sekä myös seurantavaiheessa. Vanhusneuvostojen on myös saatava vastaava suora edustus lautakuntiin ja valtuustoon ikäväestöä koskettavissa asioissa, kuin nuorisovaltuustoilla.

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry pitää maakunnallisen demokratian kannalta erittäin tärkeänä, että maakuntiin tulevat lakisääteiset vanhusneuvostot saadaan kuntien vanhusneuvostojen ohella edustaviksi sekä aidosti vaikuttaviksi ja osallisiksi.