Eläkeliiton puheenjohtaja Raimo Ikonen ja Lehmirannan lomakeskuksen johtaja Tanja Bergroth nostavat lakanan pois luonnonsuojelualueen kyltin päältä metsän reunassa Salossa.

Helposti saavutettava Artun luonnonsuojelualue vihittiin käyttöön Lehmirannan lomakeskuksessa

Torstaina 20.5. vihittiin käyttöön eteläisen Suomen ehkä yksi laajimmista (28 ha) yksityisistä luonnonsuojelualueista Salon Kotaladon kylän Kuukalliolla, Lehmirannan lomakeskuksen kyljessä. Eläkeliitto ry:n omistama metsäalue on suojeltu METSO-ohjelman kautta ja alue on nimetty Artun luonnonsuojelualueeksi.

Katso Facebook-livelähetys Artun luonnonsuojelualueen avajaisista.
Lähetyksen katsoakseen ei tarvitse olla kirjautunut Facebookiin. Lähetys on kaikkiaan vajaan tunnin mittainen.

Eläkeliiton ja lomakeskuksen vastuullisuustyötä pitkällä tähtäimellä

Alueen maisemallisuus ja sopivuus virkistyskäyttöön on tiedetty jo pitkään. 2012 Kuukalliolle rakennettiin vuokramaalle valaistu 2,6 km mittainen liikuntareitti Eläkeliiton Lehmirannan lomakeskuksen ja Kotaladon kyläyhdistyksen yhteisvoimin. Ykkösakseli rahoitti projektia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman Leader-toimintalinjasta. Kun liikuntareittiä ympäröivä maa-alue tuli myyntiin 2015, Eläkeliitto osti sen turvatakseen lomakeskuksen lähiympäristön luontoarvot, maisemat ja matkailullisen käyttöarvon.

Pian ostopäätöksen jälkeen Kuukallion alueelle lähdettiin hakemaan virallista suojelustatusta, mikä sopii hyvin Eläkeliiton pitkän tähtäimen tavoitteisiin ja strategiaan. Eläkeliitto on Lehmirannan lomakeskuksen omistajana sitoutunut Business Finlandin vastuuullisen matkailun Sustainable Travel Finland (STF) -ohjelmaan ja kehittämistyön ohjenuoraksi Lehmirannalle on koottu oma vastuullisuus- ja ympäristöohjelma otsikolla Sukupolvien ketjussa. Ohjelman johtoajatuksena on kehittää vastuullista matkailua ja vaalia upean luontoympäristön säilymistä myös tuleville sukupolville, kertoo Lehmirannan lomakeskuksen johtaja Tanja Bergroth.

Kallioalueita, lehtoa ja kylmävetistä puronvartta

METSO-suojelupäätöksessä Artun luonnonsuojelualueen todetaan olevan merkittävä geologisesti, biologisesti ja maisemallisesti. Kuukallio kuuluu Varikattilanmäki–Kuukallion valtakunnallisesti arvokkaaksi arvioituun kallioaluekokonaisuuteen. Artun luonnonsuojelualueen maisemaa hallitsee laaja kallioalue ”käkkärämäntyineen” ja avokallioineen. Kuukalliolla tavataan jopa männynkääpää, joka vaatii kasvaakseen hitaasti kasvaneita, yli 100-vuotiaita mäntyjä.

Suojelualueen itäreunan jyrkänteisen kallioselänteen päältä ja liikuntareitin koilliskärjestä avautuu edustavat näkymät Perniönjokilaakson viljavan perinnemaiseman ylle. Kalliojyrkänne kohoaa yli 70 metriä ympäristöään korkeammalle.

Biologisesti runsasta elinympäristöä alueella edustaa mm. itäreunan kalliojyrkänteen alla sijaitseva edustava pähkinä‒tuomi–kuusilehto rehevine aluskasvillisuuksineen. Lehmirannan metsäasiantuntija Jussi Heinonen kertoo, että puustoon kuuluu myös metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeää haapaa. Haavan kanssa elää symbioosissa jopa 800 lajiketta. Paikoin on myös runsaasti lahopuuta, pökkelöitä, sekä tuoreempaa että vanhempaa tuulenkaatoa.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta eri lahoamisen vaiheissa olevia puita tarvitaan. Suomen 20 000 metsäeliölajista 4000–5000 tarvitsee elääkseen lahopuuta, jota ei talousmetsistä nykypäivänä löydy, Heinonen selvittää.

Lisäksi suojelualue sisältää luonnontilaisen kaltaisen puronvarren korpimaisen alueen, joka on kylmän ja hapekkaan veden ansiosta hyvä elinympäristö monelle uhanalaiselle eliölajille.

Eeron polku kuljettaa luonnonsuojelualueelle

Eeron polku -liikuntareitin ansiosta Artun luonnonsuojelualueelle pääsy ja metsäluonnon kokeminen on harvinaisen helppoa. Reitti ei ole korkeuserojensa ja pehmeän purupinnan vuoksi täysin esteetön, mutta kuitenkin pinnaltaan tasainen ja hyvin saavutettava. Liikuntareitti kulkee Kuukallion kallioalueen päällä. Lehtoalueelle tai puronvarren rämeikköön ei ole kuljettavia polkuja.

Suojelualueeseen voi jatkossa tutustua opasteiden avulla omatoimisesti. Alueella on kuitenkin noudatettava olemassa olevia rauhoitusmääräyksiä ja sääntöjä. Sen lisäksi Lehmirannan lomakeskus järjestää asiakkailleen opastettuja luontoretkiä Artun luonnonsuojelualueelle sekä sen vieressä sijaitsevalle Varikattilanmäen luonnonsuojelualueelle.