GreenStart- ja luonnonsuojelualuemerkki Lehmirannan lomakeskuksen järvimaisemassa otetun kuvan päällä.

GreenStart -merkki ja Artun luonnonsuojelualue avaavat tietä vastuullisuuden polulla

Vastuullisuus on kykyä toimia luotettavasti ja pitkäjänteisesti ympäristöä, sen ihmisiä ja muita toimijoita kunnioittaen. Vastuullisuus näkyy valinnoissamme, joita teemme yhteisen tulevaisuuden rakentamiseksi.

Eläkeliitto on arvopohjaisena kansalaisjärjestönä jo lähtökohtaisesti vastuullisuustoimija. Vastuullinen matkailu ja sen kehittäminen ilmenevät myös lomatoiminnan arjen valinnoissa.

Eläkeliitto on sitoutunut Lehmirannan lomakeskuksen osalta Business Finlandin vastuuullisen matkailun Sustainable Travel Finland (STF) -ohjelmaan ja kehittämistyön ohjenuoraksi Lehmirannalle kootaan omaa vastuullisuus- ja ympäristöohjelmaa.

Upeina esimerkkeinä vastuullisuusohjelman etenemisestä ovat vastikään Lehmirannan saavuttama GreenStart -vastuullisuusmerkki sekä Eläkeliiton oma, Lehmirannan kupeessa sijaitseva ja METSO-ohjelman kautta rauhoitettu 28 ha uusi luonnonsuojelualue, nimeltään Artun luonnonsuojelualue.

Kohti entistä kestävämpää ja vastuullisempaa toimintaa

STF -ohjelma on polku, jonka varrella on vastuullisuuteen liittyviä askelmia, jotka vievät kohti kestävämpää ja vastuullisempaa toimintaa. Vastuullisuutta käsitellään laajasti niin ekologisen, sosiokulttuurisen, taloudellisen kuin eettisen vastuullisuuden sekä turvallisuuden näkökulmasta.

STF-ohjelman mukaisesti Lehmiranta on paraikaa kokoamassa vastuullisuus- ja ympäristöohjelmaa otsikolla Sukupolvien ketjussa. Osaa ohjelman toimista on toteutettu jo vuosikymmenien ajan. Mm. niihin ja muihin vastuullisuusvalintoihin voi tutustua tarkemmin verkkosivuillamme "vastuullisuus" -sivulla.

GreenStart on merkki vastuullisuuslupauksesta

GreenStart -vastuullisuusmerkki on osoitus tähän saakka tehdystä laadukkaasta vastuullisuustyöstä ja toimivasta kehittämissuunnitelmasta. Tästä eteenpäin on hyvä jatkaa seuraaville vastuullisuuspolun askelmille.

Green Start -suunnitelmassa tekemistämme vastuullisuuslupauksista voi lukea tarkemmin Lehmirannan verkkosivuilla Tietoa meistä -osiossa "vastuullisuus" -otsikon alla. Tulevaisuudessa STF-ohjelman puitteissa tavoittelemme myös laajempaa Ekokompassi -ympäristösertifikaattia.

Artun luonnonsuojelualue – vastuuta ympäröivästä luonnosta

Eläkeliiton omistamasta Lehmirannan lähialueen metsästä 28 ha on suojeltu omaehtoisesti METSO-ohjelman puitteissa. Suojelualue kehystää lomakeskuksen valaistua purupintaista liikuntareittiä (2,6 km) ns. Kuukallion alueella. Kuukallio kuuluu Varikattilanmäki-Kuukallion valtakunnallisesti arvokkaaksi arvioituun kallioaluekokonaisuuteen.

Artun luonnonsuojelualuetta merkitään parhaillaan maastoon ja viralliset avajaiset pidetään 20.5. Eläkeliiton liittovaltuustoseminaarin yhteydessä, jolloin myös kerromme lisää alueen luontoarvoista ja käyttömahdollisuuksista.

Suojelualueeseen voi jatkossa tutustua opasteiden avulla omatoimisesti. Sen lisäksi Lomakeskus järjestää asiakkailleen opastettuja luontoretkiä Artun luonnonsuojelualueelle sekä sen vieressä sijaitsevalle Varikattilanmäen luonnonsuojelualueelle.